Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438105 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chau ngoc uyen - ID: 1438105
 IP & Posted by:  115.78.228.204 on July 17, 2018 at 9:55pm
 Updated by:  November 10, 2018 at 5:22am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tôi muon mối quan hệ nghiem túc Translate to English
 Free Time:  đi ăn cùng bạn bè, nghe nhạc , spa thư giản , Translate to English
 I Am:  tôi là người phụ nữ vui vẻ, sống tình cảm , Translate to English
 Looking For:  tôi tìm người đàn ông biết quan tâm và chia sẽ Translate to English

Back | Send Email to chau ngoc uyen (ID: 1438105)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.