Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438207 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu Thuỷ - ID: 1438207
 IP & Posted by:  183.80.233.170 on July 18, 2018 at 11:03pm
 Updated by:  August 11, 2018 at 5:35pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn Translate to English
 Free Time:  Làm việc nhà, xem phim, tập gym, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Chân thành, luôn vui vẽ với tất cả mọi người và nghiêm túc trong tình cảm Translate to English
 Looking For:  Chân thành, ko nói xạo vậy là được Translate to English

Back | Send Email to Thu Thuỷ (ID: 1438207)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.