Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438456 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tom Cruise - ID: 1438456
 IP & Posted by:  116.102.233.177 on July 22, 2018 at 3:41am
 Updated by:  July 22, 2018 at 5:33am
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển nghề nghiệp, kinh doanh thành công.nhiều tiền bạc và tái sản. Chăm sóc vợ con tốt và làm tử thiện Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, uống cafe, chơi thể thao và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, quyết tâm, giàu tình cảm và thưoeng người Translate to English
 Looking For:  Chân thành, nữ tính, vui vẻ và biết làm vợ! Translate to English

Back | Send Email to Tom Cruise (ID: 1438456)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.