Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438920 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

P.U - ID: 1438920
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on July 27, 2018 at 12:52am
 Updated by:  February 21, 2020 at 7:53am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Online, đến rạp xem phim cùng bạn bè.. Translate to English
 I Am:  Là 1 người đơn giản, vui vẻ, dễ gần Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tử tế và chân thành và mong muốn có 1 gia đình nhỏ. Translate to English

Back | Send Email to P.U (ID: 1438920)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.