Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439223 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hồng nguyệt - ID: 1439223
 IP & Posted by:  14.167.97.20 on July 30, 2018 at 8:43pm
 Updated by:  February 2, 2020 at 3:58pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Atheist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  lễ tân khách sạn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm quen và kết hôn nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  thường đi xem phim và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  là người vui vẻ hòa đồng, hiện tại đã chia tay người yêu quen khá lâu nên muốn tìm một người để chia sẻ tâm sự với mình, chung thuỷ Translate to English
 Looking For:  Cần tìm người trung thực, không lừa dối. Biết chia sẻ mọi việc với vợ Translate to English

Back | Send Email to hồng nguyệt (ID: 1439223)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.