Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Nga - ID: 1439441
 IP & Posted by:  58.187.172.127 on August 2, 2018 at 4:22am
 Updated by:  August 2, 2018 at 5:42am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TDM, Binh Duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  cn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  các mối quan hệ lâu dài Translate to English
 Free Time:  đọc sách, xem phim, đi du lịch bụi Translate to English
 I Am:  Bạn bè bảo tôi là người có khiếu hài hước còn riêng tôi lại thấy mình không gì nổi bật cả. Translate to English
 Looking For:  nghiêm túc trong mối quan hệ, Translate to English

Back | Send Email to Lê Nga (ID: 1439441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.