Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439899 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Tâm - ID: 1439899
 IP & Posted by:  27.3.106.180 on August 7, 2018 at 7:17am
 Updated by:  August 7, 2018 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người phù hợp để cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống. Tìm kiếm cơ hội xuất ngoại. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn nội trợ cho gia đình và bạn bè, nghỉ ngơi, tâm sự với người thân. Translate to English
 I Am:  Bản thân là người sống nội tâm, thích vẽ, yêu ca nhạc cổ truyền, thích thơ văn, thích đi đó đây. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông đã ổn định tài chính, biết yêu thương và trân trọng giá trị gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Tâm (ID: 1439899)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.