Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trinh - ID: 1439946
 IP & Posted by:  14.169.216.81 on August 7, 2018 at 10:26pm
 Updated by:  August 12, 2019 at 1:15am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  y tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Làm gì cho bãn thân thấy vui và Nấu ăn và cắt may Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hiền đảm đang chung thủy, hay nhừơng nhịn, giản dị thật thà Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông ga lăng thủy chung chân thành co trách nhiệm để yêu thuong đến cuối đời có tuoi đời trên 59 (nếu có ý giỡn cợt xin đừng đến đây xin Cám ơn) Translate to English

Back | Send Email to Trinh (ID: 1439946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.