Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440023 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Xuân Vinh - ID: 1440023
 IP & Posted by:  45.126.99.132 on August 9, 2018 at 12:37am
 Updated by:  August 10, 2018 at 4:59pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm bạn nam, nữ để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Một người đơn giản, yêu những điều bình dị nhất trong cuộc sống Translate to English
 Looking For:  Những người bạn nam và nữ chân thành . Translate to English

Back | Send Email to Xuân Vinh (ID: 1440023)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.