Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440176 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Suong khuya - ID: 1440176
 IP & Posted by:  135.23.172.180 on August 11, 2018 at 6:51am
 Updated by:  December 10, 2018 at 11:47am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5H 2N3
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nails Boss
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chẳng có mục tiêu,khả năng tùy thuộc vào chính mình Translate to English
 Free Time:  Ra bờ Hồ ngồi ngắm vịt bơi,dzao phố ngắm người đẹp Translate to English
 I Am:  Tôi người sống có đạo đức,không thích bon chen đeo đòi,Hiền lành là bản chất tốt nhất Translate to English
 Looking For:  Muốn kiếm được người yêu trọn đời hạnh phúc bên nhau,mái ấm gia đình thật sự Translate to English

Back | Send Email to Suong khuya (ID: 1440176)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.