Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440192 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nắng ấm cali - ID: 1440192
 IP & Posted by:  107.77.75.83 on August 11, 2018 at 1:38pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  95122
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm hãng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ta chĩ cần 1 người, cùng với ta đi hết cõi đời, rồi Hoá thân trong loài hoa dại.. Translate to English
 Free Time:  Dạo biễn, cắm trại, du lịch Translate to English
 I Am:  Kind, hiền Translate to English
 Looking For:  Cười lên đi em ơi.cười lên dấu những giòng lệ rơi Hãy ngước mặt nhìn đời.nhìn đỗi thay ta buông tiếng cười Translate to English

Back | Send Email to Nắng ấm cali (ID: 1440192)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.