Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440239 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Iris Le - ID: 1440239
 IP & Posted by:  123.20.10.176 on August 12, 2018 at 5:14am
 Updated by:  June 30, 2019 at 7:10am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Interior designer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi chơi cùng bạn bè, đọc sách và nấu ăn và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi vui vẻ và hòa đồng, thích nấu ăn và rất thích biển Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông tự lập, có chính kiến, là người có đạo đức sống đơn giản Translate to English

Back | Send Email to Iris Le (ID: 1440239)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.