Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440520 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bánh bèo - ID: 1440520
 IP & Posted by:  42.119.147.126 on August 15, 2018 at 9:48pm
 Updated by:  May 29, 2019 at 4:49pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pg
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Gặp bạn đọc truyện tranh Translate to English
 I Am:  Quen sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Mình chi là 1 ng bình thường thôi,nên chỉ tìm 1 người tốt thôi nha,kiếm ng tốt thật khó mấy anh nào có quá nhiều sự lựa chọn thì đừng tìm mình nha,cảm ơn đã đọc hồ sơ 0933//22//38//37 Translate to English

Back | Send Email to Bánh bèo (ID: 1440520)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.