Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440556 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Le - ID: 1440556
 IP & Posted by:  101.99.14.159 on August 16, 2018 at 7:04am
 Updated by:  October 14, 2018 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Quan ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu trong công việc & có một gia đình nhỏ của minh Translate to English
 Free Time:  Ngủ, ăn, coi phim, nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Dễ thương, dễ mến, đơn giản, hiền,... chuẩn cần chỉnh một tí là chuẩn.... hehehe Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chung thuỷ, có công việc ổn định.. iu thương vợ con... Translate to English

Back | Send Email to Phương Le (ID: 1440556)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.