Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440734 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ninh Lan - ID: 1440734
 IP & Posted by:  113.184.171.179 on August 19, 2018 at 2:49am
 Updated by:  August 26, 2018 at 1:51am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Làm việc nhà, xem phim... Translate to English
 I Am:  Bình thường, khỏe mạnh, hiền lành, thẳng thắn... Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông lớn tuổi, có cùng mục đích như tôi. Vui lòng gởi thư về 1959TranThilan @ gmail .com Translate to English

Back | Send Email to Ninh Lan (ID: 1440734)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.