Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440853 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Taya - ID: 1440853
 IP & Posted by:  115.72.183.75 on August 20, 2018 at 10:00pm
 Updated by:  September 20, 2018 at 12:59am
 Gender:  Lesbian
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HoChiMinh City
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ....... Translate to English
 Free Time:  Coffee cùng bạn, xem phim, tin tức mạng, game, dọn dẹp phòng ngủ, .... Translate to English
 I Am:  - Tự nhận xét: mình là người chung thuỷ, giản dị, tính cách rất tình cảm, luôn thích cái gì đó nghiêm túc trong mọi vấn đề, chia sẻ nhiều hơn khi thân . Đam mê trải nghiệm nhiều nơi và làm quen với vài người bạn mới . Translate to English
 Looking For:  (hơn tuổi và cùng tôn giáo càng tốt) . Không ngại quen xa . Điều đẹp nhất không cần phải chạm vào mà chỉ cần cảm nhận. Thế thôi. (Fem only💞) Translate to English

Back | Send Email to Taya (ID: 1440853)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.