Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441077 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cótìmớigặp - ID: 1441077
 IP & Posted by:  171.236.235.13 on August 24, 2018 at 10:05am
 Updated by:  September 13, 2018 at 7:56pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  -Ngắn:làm những gì có thể làm -Dài: hướng tới 1 cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đi du lịch, chơi thể thao. Translate to English
 I Am:  Tôi là người thích vui vẻ, nhưng không thích đùa trong tình cảm;trung thực;thân thiện; còn lại để người tiếp xúc tự cảm nhận. Translate to English
 Looking For:  Một người có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu một cách chân thành. Việc còn lại cứ để thời gian trả lời. Translate to English

Back | Send Email to Cótìmớigặp (ID: 1441077)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.