Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441098 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Ngọc - ID: 1441098
 IP & Posted by:  223.217.43.37 on August 24, 2018 at 6:37pm
 Updated by:  May 3, 2019 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kanagawa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  TNS
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Khi thân rồi sẽ nói Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc..... Translate to English
 I Am:  Mình là người thẳng tính, độc lập và mạnh mẽ Translate to English
 Looking For:  Cần tìm 1 nữa biết quan tâm và lo lắng cho mình khi là của nhau. Biết suy nghĩ và lo cho tương lai.không nóng tính và bạo lực. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Ngọc (ID: 1441098)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.