Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hellen - ID: 1441174
 IP & Posted by:  115.75.244.217 on August 26, 2018 at 5:16am
 Updated by:  August 26, 2018 at 5:30am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Nai
 Zip:  0908442829
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, coi phim Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ, nội tâm, giản dị Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn Nam, chân thành, nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ, hợp sẽ tiến tới hôn nhân( Vui lòng không đùa giỡn)! Translate to English

Back | Send Email to Hellen (ID: 1441174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.