Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441244 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyết Hương - ID: 1441244
 IP & Posted by:  112.197.82.238 on August 27, 2018 at 1:58am
 Updated by:  September 7, 2018 at 8:02am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn để tâm sự và làm bạn nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  thích xem nhạc kịch và du lịch Translate to English
 I Am:  gặp rồi sẽ biết Translate to English
 Looking For:  ko phân biệt tuôi tác. chỉ quan trọng tấm lòng chân thật đến với nhau Translate to English

Back | Send Email to Tuyết Hương (ID: 1441244)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.