Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng liên - ID: 1441547
 IP & Posted by:  14.172.133.158 on August 31, 2018 at 9:53pm
 Updated by:  October 13, 2018 at 7:09pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May thời trang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hướng tới một mái ấm gia đình vui vẻ hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng thẳng thắng và rất tôn trọng tình bạn , không thích lời nói dối . Translate to English
 Looking For:  Trung thực hòa đồng vui vẻ và có việc làm ổn định tôn trọng tình bạn . Translate to English

Back | Send Email to Hoàng liên (ID: 1441547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.