Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441654 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Nhung - ID: 1441654
 IP & Posted by:  1.55.45.183 on September 2, 2018 at 10:03pm
 Updated by:  January 16, 2019 at 7:03pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp hồ chí min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và đi đến lâu dài Translate to English
 Free Time:  Muốn kiếm người tâm sự , đọc sách, đi cà phê cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng , hiền diệu , dễ thương Translate to English
 Looking For:  Không hút thuốc , biết lo cho gia đình , không gia trưởng , nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Nhung (ID: 1441654)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.