Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuc Bui - ID: 1441971
 IP & Posted by:  192.171.244.152 on September 7, 2018 at 10:46pm
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:16pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  washington dc
 State/Province:  Washington
 Zip:  20001
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Military
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu lâu dài của tôi là tìm một đối tác nghiêm túc cho một mối quan hệ nghiêm túc có thể dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  ôi thích tập thể dục trong phòng tập thể dục, đọc tạp chí học thuật, chơi gôn, bơi lội, mua sắm và lái xe dài. Translate to English
 I Am:  cả hai bố mẹ tôi đều đến từ hanoi, việt nam nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở đây trong washington dc. tôi làm việc như một nhà phân tích tình báo cấp cao cho quân đội. tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi lại uống rượu vang đỏ. Tôi quan tâm, yêu thương, vui vẻ và dễ dàng Translate to English
 Looking For:  cả hai bố mẹ tôi đều đến từ hanoi, việt nam nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở đây trong washington dc. tôi làm việc như một nhà phân tích tình báo cấp cao cho quân đội. tôi không hút thuốc nhưng thỉnh thoảng tôi lại uống rượu vang đỏ. Tôi quan tâm, yêu thương, vui vẻ và dễ dàng Translate to English

Back | Send Email to Phuc Bui (ID: 1441971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.