Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441977 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngô Huyền Tra - ID: 1441977
 IP & Posted by:  113.189.101.100 on September 7, 2018 at 11:55pm
 Updated by:  September 8, 2018 at 5:15pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ổn định cuộc sống Translate to English
 Free Time:  uống cafe và đọc sách , đi bơi nếu tâm trạng ổn Translate to English
 I Am:  khi ở nhà , yên ổn và bình dị , khi ra đường hoạt bát , năng động là người dễ chịu Translate to English
 Looking For:   nói chuyện vui , thoải mái , là người độc thân Translate to English

Back | Send Email to Ngô Huyền Tra (ID: 1441977)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.