Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442057 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồ Trâm - ID: 1442057
 IP & Posted by:  42.113.189.138 on September 9, 2018 at 7:32am
 Updated by:  October 7, 2018 at 5:46pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Pernamant makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hướng tới gia đinh Translate to English
 Free Time:  Đoc sách Translate to English
 I Am:  Hãy sống cuộc đời của mình,để không có sự hối tiếc. sự chân thành luôn chạm đến trái tim cua nhau. Translate to English
 Looking For:  Người đan ông của gia đinh,có trái tim biết cảm thông Translate to English

Back | Send Email to Hồ Trâm (ID: 1442057)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.