Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huệ Thanh - ID: 1442238
 IP & Posted by:  27.77.194.80 on September 12, 2018 at 1:19am
 Updated by:  January 8, 2019 at 4:36am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Miền Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một người có thể cùng tôi ngắm bình minh mỗi ngày. Kg chín tám một một một bốn bảy hai năm. Translate to English
 Free Time:  Thích làm những việc thiện nguyện. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người rất bình thường. Thích một cuộc đơn giản nhưng phải đủ yêu thương và ấm áp. Translate to English
 Looking For:  Một người biết quan tâm chia sẻ, có tâm làm việc hướng thiện. Translate to English

Back | Send Email to Huệ Thanh (ID: 1442238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.