Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huệ Thanh - ID: 1442238
 IP & Posted by:  27.77.194.80 on September 12, 2018 at 1:19am
 Updated by:  November 12, 2018 at 5:19am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Hưu trí
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một tri kỷ. Một người có thể cùng tôi đi tiếp quãng đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  Thỉnh thoảng tham gia công việc thiện nguyện và thiền. Kg cửu bát nhất nhất nhất tứ thất nhị ngũ. Translate to English
 I Am:  Sống đơn giản. Biết đồng cảm và chia sẻ với những mảng đời bất hạnh. Yêu thương động vật. Translate to English
 Looking For:  Sống có trách nhiệm. Biết quan tâm và chia sẻ. Translate to English

Back | Send Email to Huệ Thanh (ID: 1442238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.