Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442308 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

X-Men - ID: 1442308
 IP & Posted by:  171.252.121.209 on September 13, 2018 at 7:43am
 Updated by:  September 13, 2018 at 5:13pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn - FE P
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa yêu thương Translate to English
 Free Time:  Thư giãn sau những giờ làm việc, chơi thể thao nhẹ, du lịch, tắm biển cùng bạn gái, gia đình và đồng nghiệp Translate to English
 I Am:  Hiền, có khiếu hài hươc, giàu tình cảm và dễ chia sẻ Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ độc thân hay đã li dị, chân thành có chung mục đích hướng về gia đình và yêu thương lâu dài Translate to English

Back | Send Email to X-Men (ID: 1442308)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.