Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442417 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhung - ID: 1442417
 IP & Posted by:  116.108.235.167 on September 15, 2018 at 7:46am
 Updated by:  September 15, 2018 at 4:59pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Lecturer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn trai chân thành, tốt bụng, có học thức, Trước là làm bạn tìm hiểu nhau để nếu hợp và thấu hiểu nhau sẽ tiến xa hơn. I am looking for a guy who is sincere, good-hearted, well-educated. A guy who I can start by making friends to talk and share about life experiences and hopefully can then move the relationship further. Translate to English
 Free Time:  đi bộ, yoga, đọc sách, học ngoại ngữ, xem phim - Jogging, yoga, reading, learning a new language, watching movie Translate to English
 I Am:  Chân thành, tốt bụng, có trách nhiệm - I am sincere, good-hearted, responsible and well-educated Translate to English
 Looking For:  Hi vọng tìm được bạn nam chân thành,tốt bụng, có học thức, sẵn sàng chia sẻ và có ý định làm bạn vả tìm hiều nghiêm túc. - I hope to find a boyfriend who is sincere, warm-hearted, well-educated, willing to share, and has a serious intention to make friend and build up a strong and stable relationship. Translate to English

Back | Send Email to Nhung (ID: 1442417)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.