Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442524 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đ.Lâm - ID: 1442524
 IP & Posted by:  66.249.82.192 on September 17, 2018 at 6:11am
 Updated by:  October 22, 2018 at 5:11pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim người yêu lâu dài Translate to English
 Free Time:  Thích nghe nhạc bolero và nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Tôi là người thành thật và chung thủy. Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Đ.Lâm (ID: 1442524)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.