Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442546 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tình & Nghĩa - ID: 1442546
 IP & Posted by:  198.166.113.228 on September 17, 2018 at 1:44pm
 Updated by:  October 12, 2018 at 2:56pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Mississauga
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Work
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và tìm chọn người bạn đời thích hợp Translate to English
 Free Time:  Giải trí lành mạnh , thích dạo biển , làm những điều ý nghĩa ... Translate to English
 I Am:  Khả ái , dễ nhìn , chân tình và sâu sắc , thích người tính tình ngay thẳng ..... Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chững trạc và có thể khiến em nể trọng , có chiều sâu yêu thương và quan tâm chăm sóc , Translate to English

Back | Send Email to Tình & Nghĩa (ID: 1442546)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.