Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442619 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Le Minh - ID: 1442619
 IP & Posted by:  117.0.55.55 on September 19, 2018 at 1:32am
 Updated by:  March 17, 2019 at 12:28am
 Gender:  Male
 Age:  69
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn đời, đầu tiên là tâm sự để thông cảm với nhau, có thể "góp gạo nấu cơm chung" và hơn thế nữa (tùy theo hoàn cảnh) Translate to English
 Free Time:  Làm mọi việc của người độc thân Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc, trẻ hơn tuổi nhiều cả về thể chất và tinh thần. Translate to English
 Looking For:  Chân thành, hiền lành, dịu dàng, đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau... và không coi tuổi tác là điều quan trọng. Translate to English

Back | Send Email to Le Minh (ID: 1442619)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.