Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442630 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thùy Linh - ID: 1442630
 IP & Posted by:  101.127.208.52 on September 19, 2018 at 6:14am
 Updated by:  September 22, 2018 at 2:02am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tùy hứng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thà rằng ăn bát cơm rau ☘ 🐬Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn trai có thể tiến xa hơn nữa nếu hộp Translate to English

Back | Send Email to Thùy Linh (ID: 1442630)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.