Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442855 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rose - ID: 1442855
 IP & Posted by:  14.233.39.81 on September 22, 2018 at 11:20pm
 Updated by:  September 27, 2018 at 4:47am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có bạn trai và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đi học. Đi ăn và xem phim cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Chân thật. Vui vẻ. Hiểu và yêu thương mình Translate to English

Back | Send Email to Rose (ID: 1442855)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.