Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442856 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hương - ID: 1442856
 IP & Posted by:  1.53.209.121 on September 22, 2018 at 11:26pm
 Updated by:  September 10, 2019 at 5:34pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn, nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm bánh, xem phim, gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, trung thực, thân thiện Translate to English
 Looking For:  Tìm người biết chia sẽ, yêu thương gia đình, chân thật, thủy chung. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hương (ID: 1442856)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.