Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442857 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Na nguyen - ID: 1442857
 IP & Posted by:  103.199.40.99 on September 22, 2018 at 11:48pm
 Updated by:  September 23, 2018 at 2:17am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  I work for myself
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Na không biết vào đây để tìm gì nửa , quen biết them được 1 nguoi bạn là 1 hữu duyen , toi trân trọng tất cả Translate to English
 Free Time:  Lúc ranh hay xem phim , học nói English .......... Translate to English
 I Am:  Na la nguoi hoa dong , biet lang nghe nhung k biet chia se , vi bản than la ít nói , chắc moi nguoi se chán , nhung k sao , co duyen se la ban Translate to English
 Looking For:  Na cung k biet tim kiem ai tren day . sorry mọi người nhe . chỉ can được nc với nguoi tử tế Translate to English

Back | Send Email to Na nguyen (ID: 1442857)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.