Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kha Dang - ID: 1443053
 IP & Posted by:  98.167.231.61 on September 25, 2018 at 9:03pm
 Updated by:  January 30, 2019 at 3:40pm
 Gender:  Male
 Age:  21
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Chandler
 Zip:  85225
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  College Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình hiện đang định cư tại Mỹ tiểu bang Arizona, cần tìm 1 người tậm sự những lúc rãnh rỗi. Translate to English
 Free Time:  Đi xem phim, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Cuộc sống ổn định, gia đình bình thường Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nữ ko quan trọng tuổi tác Translate to English

Back | Send Email to Kha Dang (ID: 1443053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.