Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443243 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AnhYêuMùaThu - ID: 1443243
 IP & Posted by:  73.76.217.89 on September 28, 2018 at 11:46am
 Updated by:  October 23, 2018 at 11:14am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  South Hous
 State/Province:  Texas
 Zip:  77022
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Technology
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ST: tìm bạn, LT: vẫn đi làm mỗi ngày . Translate to English
 I Am:  vui vẽ , hiền hòa, và tốt bụng. Translate to English
 Looking For:  co' da thịt, ý là tròn tròn, nhưng đừng có quá tròn hay đừng quá ốm , biết ăn mặt , ý là biết trưng diện từ trong ra ngoài, nhìn sạch sẽ chút, ý là nhìn bề ngoài sạch sẽ tắm gội thương xuyên á . Translate to English

Back | Send Email to AnhYêuMùaThu (ID: 1443243)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.