Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443295 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trường Sơn - ID: 1443295
 IP & Posted by:  27.2.116.189 on September 29, 2018 at 10:03am
 Updated by:  September 29, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  Idaho
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một nửa quản lý cuộc đời mình! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, coffee, lai rai nhưng uống ít, lang thang mua sắm và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Lịch sự, văn minh đối xử tốt với mọi người, thương trẻ con Translate to English
 Looking For:  Chân thành, hoạt bát, biết cư xử và nói chuyện có duyên Translate to English

Back | Send Email to Trường Sơn (ID: 1443295)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.