Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ADONIS - ID: 1443296
 IP & Posted by:  27.2.116.189 on September 29, 2018 at 10:06am
 Updated by:  December 6, 2018 at 12:58am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương Translate to English
 Free Time:  Giải trí, thể thao, nghe nhạc, đọc sách báo, uống cafe, uống một chút beer hoặc đi chơi đâu đó Translate to English
 I Am:  Cô đơn, bình thản trước mọi thay đổi của cuộc sống, bản lĩnh, nhẹ nhàng , cởi mở và luôn vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ chân thành, biết làm đẹp và sống tích cực, cởi mở. Translate to English

Back | Send Email to ADONIS (ID: 1443296)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.