Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443318 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quyên Quyên - ID: 1443318
 IP & Posted by:  61.151.178.174 on September 29, 2018 at 9:47pm
 Updated by:  September 30, 2018 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh mỹ phẩm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu và kết hôn Translate to English
 Free Time:  Đi ăn uống cùng bạn bè và gia đình Translate to English
 I Am:  Hiền lành ,hoà đồng và sống tình cảm Translate to English
 Looking For:  Tự lập, chính chắn, trưởng thành và sống trách nhiệm, biết quan tâm những người xung quanh. Translate to English

Back | Send Email to Quyên Quyên (ID: 1443318)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.