Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443649 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Trần - ID: 1443649
 IP & Posted by:  115.82.35.108 on October 5, 2018 at 2:35pm
 Updated by:  April 6, 2019 at 4:13pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đài bắc
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu lâu dài nếu hợp tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, hoặc xem phim Translate to English
 I Am:  Trái tim em rất nhỏ, nhỏ lắm chỉ chứa đủ một người. Translate to English
 Looking For:  Chân thành dản dị Translate to English

Back | Send Email to Lê Trần (ID: 1443649)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.