Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443785 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My - ID: 1443785
 IP & Posted by:  183.80.67.134 on October 7, 2018 at 9:52pm
 Updated by:  November 25, 2018 at 11:11am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Vung tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm trương trình
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn lớn nhất tìm được 1 nửa phù hợp để gắn kết , thực hiện được mọi thứ đang còn dở giang Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , thể đục , tìm kiếm cái mới Translate to English
 I Am:  Vui vẽ , ko lẽ tự khen , có duyên tìm hiểu ai đó sẽ tự hiểu và cảm nhận Translate to English
 Looking For:  Có trách nhiệm . Chung thủy , hiểu biết , sdt 0378275531 em dùng cả viber Translate to English

Back | Send Email to My (ID: 1443785)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.