Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần thế huy - ID: 1443893
 IP & Posted by:  1.53.215.65 on October 9, 2018 at 7:22am
 Updated by:  October 9, 2018 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gắng học tập, tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp,sau đó tìm đối tượng phù hợp kết thân và tiến tới hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Tập taewondo Translate to English
 I Am:  Tính hơi cọc, hoạt bát, hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Bình thường, thấu hiểu Translate to English

Back | Send Email to Trần thế huy (ID: 1443893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.