Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443906 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lâm Trần - ID: 1443906
 IP & Posted by:  199.102.152.217 on October 9, 2018 at 3:24pm
 Updated by:  October 24, 2018 at 7:25pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Lansing
 State/Province:  Michigan
 Zip:  48864
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã có công việc,cuộc sống ổn định. Translate to English
 Free Time:  Theo dõi tin tức, nghe nhạc, xem phim,du lịch,Youtube, học hỏi những điều mới. Translate to English
 I Am:  Cá tính,có chính kiến,sống vì gia đình,quê hương. Translate to English
 Looking For:  Dễ nhìn,có nước da trắng,dịu dàng,không nóng tính,đảm đang,giỏi nấu ăn. Translate to English

Back | Send Email to Lâm Trần (ID: 1443906)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.