Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

love - ID: 1443943
 IP & Posted by:  123.19.107.153 on October 10, 2018 at 6:28am
 Updated by:  October 10, 2018 at 4:52pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  sv
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cuộc sống vẫn cứ thế chậm rãi mà sống Translate to English
 Free Time:  thoi gian rảnh là dành cho việc ngủ...và xem phim tình cảm gay thái lan Translate to English
 I Am:  ít nói....đặc biệt nội tâm Translate to English
 Looking For:  hiến và lịch sự thích mẫu người đàn ông trên 35 mới có sự trưởng thành...hình trên 100% của tôi mong sự hồi âm từ bạn Translate to English

Back | Send Email to love (ID: 1443943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.