Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444038 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Ngọc Anh - ID: 1444038
 IP & Posted by:  118.69.62.113 on October 11, 2018 at 7:56pm
 Updated by:  October 11, 2018 at 9:28pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm Người thương và Gắn bó lâu dài xây dựng hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đi xem Phim, Cafe, có nhiều thời gian thì đi du lịch Translate to English
 I Am:  vui tính, sống nội tâm Translate to English
 Looking For:  chững chạc, có thể che chở và là chỗ dựa trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Lê Ngọc Anh (ID: 1444038)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.