Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuỳ Trang - ID: 1444337
 IP & Posted by:  27.3.129.155 on October 17, 2018 at 5:41am
 Updated by:  October 17, 2018 at 4:45pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Gvn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn, nếu hợp thì tính sau Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,thể dục, coi phim, nội trợ Translate to English
 I Am:  Toi là một người thẳng tính, vui vẻ, cởi mở... Translate to English
 Looking For:  Tìm người có thiện chí muốn kết bạn với tôi Translate to English

Back | Send Email to Thuỳ Trang (ID: 1444337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.