Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444344 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Hân - ID: 1444344
 IP & Posted by:  113.172.241.44 on October 17, 2018 at 8:35am
 Updated by:  April 9, 2019 at 4:51pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc tốt , có điều kiện để cho Mẹ tôi sống thoải mái hơn. Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện , câu cá , .. Translate to English
 I Am:  Khó nói -_- Translate to English
 Looking For:  Tình cảm ,.. Translate to English

Back | Send Email to Lê Hân (ID: 1444344)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.