Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444647 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy Thanh - ID: 1444647
 IP & Posted by:  69.167.5.22 on October 22, 2018 at 2:42pm
 Updated by:  October 22, 2018 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Los Angelas
 State/Province:  California
 Zip:  90012
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Không cần giàu, chỉ cần có một cuộc sống vui vẻ, bình an và ổn định. Translate to English
 Free Time:  Traveling, net surfing, and cooking. Du lịch, internet và nấu ăn. Translate to English
 I Am:  Tôi đã có gia đình nhưng cũng đã đổ vỡ mất rồi, hiện đang sống với con trai. Ít nói, trầm lặng, tính thẳng thắn, sống nội tâm, nặng về tình cảm. Translate to English
 Looking For:  A single and happy person. độc than và vui lòng Translate to English

Back | Send Email to Thuy Thanh (ID: 1444647)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.