Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444675 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn gái - ID: 1444675
 IP & Posted by:  1.55.43.224 on October 23, 2018 at 4:27am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm lại, vươn lên Translate to English
 Free Time:  Đàn hát, nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Bình thường Translate to English
 Looking For:  Một bạn gái có hoàn cảnh giống mình, có thể chia sẻ và đồng cảm Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn gái (ID: 1444675)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.